ساحل عشق - پیامک های فلسفی و عرفانی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

سخت است برای کسی که آتش گرفته
توضیح بدهی که نباید بِدَوَد . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند و تو را همانگونه که هستی بپذیرد
و عاقبت در می یابی که او از همان آغاز “خودت” بوده ای . . .
(ریچارد باخ)

 ღعکسهای متحرک عاشقانهღ


ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی

حس قشنگی ست ...
بودن انسان هایی که به یک چشم بر هم زدن
دلت را پر از حس زیبای به پرواز در آمدن ، میکنند...

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند ، ایمانتان را افزایش داده
اگر با تاخیر مستجاب کند ، صبرتان را زیاد کرده
و اگر مستجاب نکند ، چیز بهتری برایتان در نظر دارد . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست
به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ایی . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

یک زن زیبا “چشم” را خشنود می کند و یک زن خوب “دل” را
اولی یک “جواهر” است و دومی یک “گنج” . . .

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی
نه زمین باش و نه خاک ، که تو را خوار کنند
وانگهی ذهن تو را پر ز مردار کنند
آسمان باش که خلقی به نگاهت بخرند
وز پی دیدن تو ، سر به بالا ببرند

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

دنیا ، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت
پس ، شایسته ی آرزوهایت باش

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود
و چه بسیار لباس ها دیدم که درونش انسانی نبود . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

بیشعورها مدعی اند که
عاشق خدا و دشمن شیطان اند
در حالی که از رفتارشان انکار اولی
و ارادت به دومی آشکار است . . .
(بیشعوری-خاویر کرمنت)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

تلخ ترین اشکهایی که بر مزار رفتگان ریخته می شود
به علت کلمات ناگفته و کارهای انجام نگرفته است
(هارت بیچرانسو)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

گَر وا نمیکنی گِره ای خود گِره مشو
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست . . .
(صائب تبریزی)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

در عجبم از مردمی که به دنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر میشوند
و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر میشوند .
حضرت علی (ع)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

اگر میخواهید ازدواج کنید ، به دانشگاه بروید
اما اگر میخواهید تحصیل کنید ، به کتاب خانه بروید
(فرانک زاپا)

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی
چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم
فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم . . .
(لئو بوسکالیا)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

زندگی مثل اون قلعه ایه که تو ساحل با شن می سازیم
هرچقدر هم که قشنگ باشه …
هرچقدر هم که براش وقت گذاشته باشیم …
موقع برگشت نمی تونیم با خودمون ببریم ، باید همونجا بذاریمش و بریم

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی اینکه هنوز روی زمین ارزشی دارم . . .
(پائولو کوئیلو)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

الماس همان کربن ست که تحت فشار زیاد و شرایط سخت تغییر یافته
شرایط سخت انسان را ارزشمند میکند . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

هر فردی بهترین هم که باشد ، اگر زمانی که باید باشد ، نباشد
همان بهتر که نباشد …
(لوئیس بونوئل)

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی

هر رهگذری مَحرم اسرار نگردد
صحرای نمک زار چمن زار نگردد
هرجا که رَسی طرح رفاقت مَکش ای دل
هر بی سروپا یار وفادار نگردد . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

هرگز منتظر فردای خیالی نباش
سهمت را از شادی های زندگی ٬ همین امروز بگیر . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

آن که در جایگاه نخست است، حتماً دارای نقش نخست نیست
چه بسیار پادشاهان که از سوی وزیرانشان
و چه بسیار وزرا که از سوی منشی هایشان اداره می شوند . . .
(گوته)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

ندارم وحشی از یوز و ببر و حمله شیران
از آن گرگی که میپوشد لباس میش میترسم . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمیدانند
سگها هم اصلا به صاحبان فقیرشان پارس نمیکنند
اگر کسى را دوست داشته باشید ، آنها را زیبا هم خواهید یافت
زیرا حس زیبا دیدن همان عشق هست . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

عید من روزیست که زحمت یک سال دهقان ، شام یک شب پادشاه نباشد . . .
(چگوارا)

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی
ماهی هم به آرزوی دیرینه اش رسید ، پرواز …
ولی عجب چنگال تیزی داشت عقاب . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

زندگی پانتومیم است ، حرف دلت را به زبان آوری باخته ای
(سالوادور دالی)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

یاری خواهی ز یار با یار بساز / سودت سوداست با خریدار بساز
از بهر وصال ماه از شب مگریز / وز بهر گل و گلاب با خار بساز
(مولوی)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

صدقه کمکی به فقیران نمیکند
بلکه برای آرام کردن وجدان خودمان است
آنها نه به صدقه که به عدالت نیازمندند . . .
(ایزابل آلنده)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

سکوت دوستی است که هرگز خیانت نمی‌کند . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد
و آینده شاید نیاید . . .
(گالیله)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

کسی که حقیقت را نمی داند ابله است
اما کسی که حقیقت را می داند و آن را انکار می کند تبهکار است . . .
(برتولت برشت)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

جایی که معیار پرنده طعم کباب اوست
پرواز نقش لعاب است بر کاسه های خورش . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

به هرکس نیکی کنی او را ساخته ای
و به هرکس بدی کنی به او باخته ای
پس بیا بسازیم و نبازیم . . .

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

نیمی از جهان افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند بگویند
و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف میزنند
(رابرت فراست)

 

ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

آدم پر حرف تخم می پاشد و آدم خاموش درو می کند . . .


 ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما گفته بودند و گفته باشند و خواهند گفت !!!
زندگی انشایی است که تنها باید خود بنگاریم ؛
باشد که موضوع انشای زندگیت "خدا" ،
مقدمه اش "عشق او" ،
و انتهایش "نگاه او" باشد ...

 


ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفی 

بالشت خودم را ترجیح میدهم،
چرا که شانه های امروزی مثل بالشت های مسافرخانه اند،
خوب میدانم سرهای زیادی را تکیه گاه بودند!


ااس ام اس های زیبا و آموزنده, پیامک فلسفیتاریخ : دوشنبه 24 اسفند 1394 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : (محمد ) | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.