ساحل عشق شب به کوی عشقم و روز در ویرانه ای دل همی گوید بیا باهم بسازیم خانه ای یار اگـــر پرسید نشــان منزل مـارا بگو عاشقان کی خانه دارند جز دل دیوانه ای http://coastlove.mihanblog.com 2020-07-14T08:41:21+01:00 text/html 2018-09-10T12:21:07+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) عکس نوشته و متن های محرم ۹۷ http://coastlove.mihanblog.com/post/364 <div style="text-align: center;"><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img class="aligncenter wp-image-59108 size-medium" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/moharamamad-yahossein-photokade-1-500x472.jpg" alt="عکس های ماه محرم" width="500" height="472" srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/moharamamad-yahossein-photokade-1-500x472.jpg 500w, http://photokade.com/wp-content/uploads/moharamamad-yahossein-photokade-1.jpg 529w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="border-radius: 5px; transition: opacity 400ms ease-in 0s; border: 2px solid rgb(192, 192, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 4px; padding: 2px; opacity: 1;"></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دمید روح غم اندر تن مه غم عالم</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تو نوحه سر بده چون شد عزای اشرف آدم</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">لباس تیره به تن کن، ز داغ نوحه تو سر کن</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">که گشته ماه عزا و دوباره گشت محرم</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div></div> text/html 2018-09-10T12:04:18+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) تصاویر زمینه محرم سری اول http://coastlove.mihanblog.com/post/362 <div style="text-align: center;"><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#990000">«برای مشاهده تصاویر در ابعاد واقعی بر روی آنها کلیک کنید... »</font></b></div><p style="text-align: start;"></p><p style="text-align: start;"></p><p>&nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%281%29.jpg"><img height="۱۵۰" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%281%29.jpg" width="100" border="0" style="width: 150px; height: 119px;"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%282%29.jpg"><img height="590" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%282%29.jpg" width="134" align="baseline" border="0" style="width: 162px; height: 120px;"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%283%29.jpg"><img height="465" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%283%29.jpg" width="207" align="baseline" border="0" style="width: 153px; height: 120px;"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%284%29.jpg"><img height="599" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%284%29.jpg" width="229" align="baseline" border="0" style="width: 150px; height: 131px;"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%285%29.jpg"><img height="451" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%285%29.jpg" width="221" align="baseline" border="0" style="width: 159px; height: 131px;"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%285%29.jpg"><img height="449" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%286%29.jpg" width="206" align="baseline" border="0" style="width: 153px; height: 131px;"></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%287%29.jpg"><img height="452" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%287%29.jpg" width="213" align="baseline" border="0" style="width: 151px; height: 129px;"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%287%29.jpg"><img height="411" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%288%29.jpg" width="237" align="baseline" border="0" style="width: 158px; height: 130px;"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%289%29.jpg"><img height="654" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%289%29.jpg" width="278" align="baseline" border="0" style="width: 156px; height: 127px;"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2810%29.jpg"><img height="474" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2810%29.jpg" width="230" align="baseline" border="0" style="width: 151px; height: 149px;"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2811%29.jpg"><img height="493" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2811%29.jpg" width="236" align="baseline" border="0" style="width: 159px; height: 148px;"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2812%29.jpg"><img height="429" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2812%29.jpg" width="212" align="baseline" border="0" style="width: 156px; height: 148px;"></a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2813%29.jpg"><img height="467" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2813%29.jpg" width="262" align="baseline" border="0" style="width: 154px; height: 149px;"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2814%29.jpg"><img height="523" alt="" hspace="0" src="http://ashora8.persiangig.com/image/ashora-1/ashora%20%2814%29.jpg" width="218" align="baseline" border="0" style="width: 158px; height: 149px;"></a></p></div> text/html 2018-06-28T05:51:45+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) آیا میدانیدهای جالب همراه با عکس http://coastlove.mihanblog.com/post/359 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: yekan; line-height: 35px !important;"><strong style="text-align: start; box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا میدانید های جالب</font></strong></p><b><font size="4"><span style="font-family: yekan; text-align: start;"></span></font></b><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-family: yekan; line-height: 35px !important;"><div style="text-align: center;"><b><font size="4">زندانیان برزیلی میتوانند با خواندن یک کتاب و نوشتن نقد برای آن</font></b></div><b><div style="text-align: center;"><b><font size="4">۶ تا ۸ روز از میزان زندانی خود کم کنند</font></b></div></b></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-family: yekan; line-height: 35px !important;"></p><div style="box-sizing: border-box; line-height: 30px; font-family: yekan; text-align: start;"><a title="آیا میدانید های جالب همراه با عکس - -آکاآیا میدانید های جالب همراه با عکس - -آکا" href="http://www.akairan.com/fn222nuq.%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; line-height: 35px !important;"><figure style="box-sizing: border-box;"><b><font size="4"><img alt="آیا میدانید های جالب" title="آیا میدانید های جالب همراه با عکس - -آکاآیا میدانید های جالب همراه با عکس - -آکا" src="https://cdn33.akairan.com/files/images/20178/201782623141793610a.jpg" style="text-align: center; box-sizing: border-box; display: block; margin: 0px auto; max-width: 100%;"></font></b></figure></a><p class="Uimg" style="text-align: center; box-sizing: border-box; line-height: 35px !important;"><b style=""><font size="4"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></font></b></p></div><div style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: yekan; text-align: start;"></div></div> text/html 2018-05-16T12:29:15+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) عکس نوشته های گفتگو با خدا http://coastlove.mihanblog.com/post/350 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.faranaz.com/wp-content/uploads/2015/06/Photo-by-beautiful-and-mystical-about-God13.jpg" alt="عکس نوشته بسیار زیبا و عرفانی در مورد خدا"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2018-05-01T06:31:28+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) متن تبریک ولادت قائم آل محمد (ص)حضرت مهدی (عج) و نمیه شعبان http://coastlove.mihanblog.com/post/349 <div style="text-align: center;"><div><div align="justify"><div align="center"><img src="http://eheyat.com/wp-content/uploads/2016/05/ولادت-امام-زمان.jpg" alt="Image result for ‫متن تبریک نیمه شعبان‬‎"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/5614356/متن-تبریک-نیمه-شعبان">متن تبریک نیمه شعبان</a></span><br></font></b></div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">آقا جان بیا، بیا که آدمیان سخت محتاج ناجی گری‌های تو هستند<br>بیا که خشک شد این چشمه اشک بیا و قدم بر چشمان ما گذار<br>آقا جان بیا که کودکان به جای اینکه لالایی مادران گوش آنها را بنوازد&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">صدای انفجار بمب و موشک در گوش آنها می‌پیچد<br>بیا تا زمانی که این چشم‌ها در انتظار یوسفش سوی خود را از دست نداده<br>بیا که دیگر هیچ کودک بی گناهی مقابل چشمان مادر، جان ندهد<br>اللهم عجل لولیک الفرج</font></b></div><div><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="متن تبریک نیمه شعبان" title="متن تبریک نیمه شعبان" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/29/4551874_110.gif" style="border: medium none;"></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(0, 204, 255);"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">متن تبریک نیمه شعبان</font></b></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font size="4" style="" face="arial, helvetica, sans-serif">مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم<br>عمر بگذشت و ندیدم رخ یارم چه کنم<br>چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا<br>چشم دیدار رخ دوست ندارم چه کنم<br>نیمه شعبان مبارک</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font size="4" style="" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div> text/html 2018-04-27T08:19:38+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) تصاویر ۳ بعدی با کیفیت برای پس زمینه http://coastlove.mihanblog.com/post/348 <div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1389/11/27/166378_945.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2018-04-18T05:39:41+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) پیامک تبریک اعیاد شعبانیه http://coastlove.mihanblog.com/post/347 <div style="text-align: center;"><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b style=""><font size="4"><img src="http://hussaina.com/wp-content/uploads/2012/06/sha3banmilad.jpg" alt="Related image"></font></b></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b><font size="4">ولادت سه نور ولایت بر شما مبارک</font></b></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b><font size="4">ماه میلاد سه پرچم دار عشق</font></b></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b><font size="4">دلبر و دلداده و دلدار عشق</font></b></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b><font size="4">ماه میلاد سه ماه عالمین</font></b></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b><font size="4">سید سجاد و عباس و حسین (ع)</font></b></p><h3 style="padding: 0px; margin: 10px 0px 15px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; line-height: 25.5px; font-family: Abasan; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%2812%29.gif" alt="niniweblog.com"></h3><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b><font size="4">سه نور آمد به عالم پر ز احساس</font></b></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b><font size="4">معطر هر سه از عطر گل یاس</font></b></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b><font size="4">سه نور تابناک آسمانی</font></b></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan;"><b><font size="4">حسین بن علی ، سجاد و عباس</font></b></p><p style="padding: 0px 0px 1em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Abasan; font-size: 15px;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div> text/html 2018-04-13T14:10:35+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) گفتگو با خدا http://coastlove.mihanblog.com/post/346 <div style="text-align: center;"><span style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><font style="" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#330000" size="4"><p style="text-align: center; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none;"><b style="">&nbsp;این مطلب اولین بار در سال 2001 توسط زنی به نام ریتا در وب سایت یک کلیسا قرار گرفت، این مطلب کوتاه به اندازه ای تاثیر گذار و ساده بود که طی مدت 4 روز بیش از پانصد هزار نفر به سایت کلیسا ی توسکالوسای ایالت آلاباما سر زدند. این مطلب کوتاه به زبان های مختلف ترجمه شد و در سراسر دنیا انتشار پیدا کرد .</b></p></font><div class="GImg" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style-type: none; width: 645px; display: table;"><img src="http://img.tebyan.net/big/1388/11/1871921034417017422103422420511920449126160.jpg" alt="گفتگو با خدا" align="right" style="outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; max-width: 100%; float: none; text-align: right !important;"></div></span><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none;"><font style="" color="#000099" size="5"><b>Interview with god&nbsp;</b></font></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none;"><font size="5" style="" color="#000099"><b>&nbsp;گفتگو با خدا</b></font></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><font size="4"><strong></strong>&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><strong><font size="4">I dreamed I had an Interview with god&nbsp;&nbsp;</font></strong></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><strong><font size="4">خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم .</font></strong></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><font size="4"><strong></strong>&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><font size="4"><strong></strong></font></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><strong><font size="4">So you would like to Interview me? "God asked."</font></strong></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><strong><font size="4">خدا گفت : پس میخواهی با من گفتگو کنی ؟</font></strong></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><font size="4"><strong></strong>&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><strong><font size="4">If you have the time "I said"</font></strong></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style=""><font size="4">گفتم : اگر وقت داشته باشید .</font></strong></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style=""><font size="4"><br></font></strong></p><p align="center" style="font-family: iransans; outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68);"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div> text/html 2018-04-01T06:33:21+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) تصاویر متحرک و زیبای باران بهاری http://coastlove.mihanblog.com/post/345 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/08421505488583952269.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2018-03-30T16:00:25+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) اس ام اس تبریک ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر http://coastlove.mihanblog.com/post/344 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.sobheirani.ir/wp-content/uploads/2009/06/ali.jpg" alt="Image result for ‫پیامک ولادت حضرت علی ع‬‎"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">میلاد مرتضی اسدالله حیدر است<br>جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است<br>زوجی برای فاطمه حق آفریده است<br>این زادروز همسر زهرای اطهر است</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ولادت حضرت علی(ع) مبارک</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b><img src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%287%29.gif" alt="niniweblog.com"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است<br>جان من، جانان من، روح و روان من علی لست<br>تا علی (ع) دارم ندارم کار با غیر علی<br>شکر لله حاصل عمر گران من علی است</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">ولادت حضرت علی (ع) مبارک</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div> text/html 2018-03-19T06:11:23+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) کارت پستال های متحرک زیبا تبریک سال نو http://coastlove.mihanblog.com/post/343 <div style="text-align: center;"><img src="http://agahiyar.ir/wp-content/uploads/2016/03/ziba_gifs_19.gif" alt="عکس متحرک سال نو,عکس متحرک,جدیدترین عکس های متحرک تبریک سال نو"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://agahiyar.ir/wp-content/uploads/2016/03/wikijavan.com-72.gif" alt="عکس متحرک,عکس های متحرک سال نو,عکس های متحرک تبریک سال نو"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2018-03-15T08:37:35+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) دانلود تقویم ۹۷ با پس زمینه های مختلف و زیبا http://coastlove.mihanblog.com/post/336 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2017/09/calendar-1397.jpg" alt="دانلود تقویم 97 - تقویم سال 1397 شمسی با پس زمینه طبیعت"></div><div style="text-align: center;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma, yekan, dinar, Verdana, Arial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><br></strong></span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma, yekan, dinar, Verdana, Arial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font size="3">حیوان سال 97 : سگ</font></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><font size="3">زمان و لحظه تحویل سال 1397 : ساعت 19 و 45 دقیقه و 28 ثانیه</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><font size="3">روز سه‌شنبه 29 اسفند 1396 هجری شمسی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><font size="3">مطابق 2 رجب 1439 هجری قمری و 20 مارس 2018 میلادی</font></p><p style="font-size: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><br></p></strong></span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma, yekan, dinar, Verdana, Arial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">دانلود تقویم 97</strong></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma, yekan, dinar, Verdana, Arial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">| تقویم سال 1397 با پس زمینه طبیعت + مذهبی + ماشین + مناسبتها و تعطیلات رسمی با فرمت JPG و PDF |</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma, yekan, dinar, Verdana, Arial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">| حیوان سال 97 + لحظه تحویل 1397 |</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma, yekan, dinar, Verdana, Arial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><br></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><a href="https://www.yasdl.com/152392/دانلود-تقویم-97.html" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(66, 139, 202); transition: color 200ms ease-in-out, padding 200ms ease-in-out, opacity 200ms ease-in-out, border-color 200ms ease-in-out, box-shadow 200ms ease-in-out, background-color 200ms ease-in-out; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;">تقویم 97</strong></a><span style="color: rgb(62, 61, 61); text-align: justify;">&nbsp;تقویم سال 1397 همراه با مناسبت های شمسی و تعطیلات رسمی (هجری شمسی، هجری قمری و میلادی) با فرمت PDF و همچنین با پس زمینه طبیعت و مذهبی و ماشین (بک گراند دسکتاپ ویندوز)&nbsp; رو آماده دانلود کردیم. نوروز، نخستین روز سال خورشیدی ایرانیان است که جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های باقی‌مانده از تاریخ ایران باستان به شمار می‌رود. مردمان ایران زمین در هر کجای دنیا که باشند، نوروز را به عنوان آغاز سال جدید شمسی جشن گرفته و همراه با دیگر از اعضای خانواده خود، بر سر سفره هفت سین می‌نشینند. انسان‌ها به منظور نشانه‌گذاری روزهای خود، تصمیم گرفتند مفهوم جدیدی با نام تقویم را ابداع کنند</span><a href="https://www.yasdl.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-decoration-line: none; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(66, 139, 202); transition: color 200ms ease-in-out, padding 200ms ease-in-out, opacity 200ms ease-in-out, border-color 200ms ease-in-out, box-shadow 200ms ease-in-out, background-color 200ms ease-in-out; text-align: justify;">.</a><span style="color: rgb(62, 61, 61); text-align: justify;">&nbsp;سابقه اختراع تقویم، به هزاران سال قبل برمی‌گردد. از تمامی این گاه‌شمارهای باستانی، امروزه تقویم‌های میلادی، قمری، شمسی، مایا و … باقی مانده‌اند که ما ایرانیان از دوران قدیم تاکنون، تقویم هجری شمسی را مورد استفاده قرار می‌دهیم.&nbsp;مجموعه تقویم سال 97 شمسی، با پس زمینه طبیعت ، مذهبی و ماشین های لوکس مناسب دسکتاپ کامپیوتر آماده شده است که در نوع خود بی نظیر هستند. علاوه بر آن در&nbsp;تقویم مربوط به هر ماه، روز های تعطیل و سایر جزئیات روزهای هر ماه قرار داده شده است و تمامی مناسبتها و تعطیلات رسمی سال در آن گنجانده شده است.</span></font></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma, yekan, dinar, Verdana, Arial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><span style="color: rgb(62, 61, 61); font-weight: 400; text-align: justify;"><br></span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: tahoma, yekan, dinar, Verdana, Arial; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(62, 61, 61);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-size-adjust: 100%;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></strong></span></p></div> text/html 2018-03-13T08:58:26+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) اس ام اس و کاریکاتورهای چهارشنبه سوری http://coastlove.mihanblog.com/post/335 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu4536.jpg" alt="طنز چهارشنبه,عکسهای طنز"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>واست آتیش روشن کردم که اخر زمستونه</b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>چهار شنبه ی اخر سال قلب من آتیش بارونه</b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>غمهاتو آتیش میزنم سرخی آتیش مال تو</b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><b style="">چشم حسودا کور شه از عشق میون من و تو</b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><b style=""><br></b></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div> text/html 2018-03-11T06:24:33+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) اس ام اس و کاریکاتورهای خانه تکانی http://coastlove.mihanblog.com/post/334 <div style="text-align: center;"><img src="https://blog.ihome.ir/wp-content/uploads/2017/01/635284263905933683.jpg" alt="Related image" style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font style="" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">خانه تکانی: تکان خوردن خانه، نوعی زلزله بدون خسارت جانی&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font style="" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">که البته&nbsp;</font></b></span><b style="color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در برخی موارد همراه با خسارتهای شدید مالی&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">(از جمله تعویض مبلمان، پرده ها، تلویزیون و…) می باشد،&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نام یک نوع ورزش که در آن مردان “کوزت”وار اقدام&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به شست و شوی شیشه منازل و تمیز کردن خانه می کنند.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(31, 31, 31);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2018-03-08T06:44:14+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) پیامک تبریک ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز مادر http://coastlove.mihanblog.com/post/332 <div style="text-align: center;"><img src="https://media.mehrnews.com/d/2017/01/02/3/2325640.jpg?ts=1486462047399" alt="Image result for ‫پیام تبریک‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><span style="font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);">سرای احمد امشب رشک طور است</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);">زمین و آسمان غرق سرور است</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);">نهد پا در جهان دخت محمد(ص)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);">به راهش از جهان گلریز حور است</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><img alt="پیامک(اس ام اس) ولادت حضرت فاطمه(س) و روز زن" border="0" height="54" src="http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/01%20esfand/07/000af1%20(1).jpg" width="288" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><span style="font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);">میلاد حضرت بتول و هدیه آسمانی خدا به رسول، بانوی ملکوت و جبروت، حضرت صدیقه طاهره (س) گرامی باد.</span></font></b></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><span style="font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div><div style="text-align: center;"></div> text/html 2018-03-07T15:27:12+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) تصاویر زیبا و متحرک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر http://coastlove.mihanblog.com/post/331 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8120506684/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B335.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8181419484/12.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2018-02-21T09:11:31+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) عکس نوشته های فلسفی و آموزنده http://coastlove.mihanblog.com/post/330 <div style="text-align: center;"><img src="http://kabood.com/wp-content/uploads/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-6.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2018-02-01T06:28:05+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) گلچین سرودهای انقلابی دهه فجر http://coastlove.mihanblog.com/post/329 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.cinemakhabar.ir/Picture/20170131112439_5781074_727.jpg" alt="Image result for ‫دهه فجر‬‎"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/allah_allah.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">الله الله الله</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/dide-bogshay-ey-baradar.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">دیده بگشای ای برادر</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/khomeini-ei-emam.wma" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/be_laleh.wma" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">به ناله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/boye_gole_sosan.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">بوی گل سوسن و یاسمن آید</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/bahmane-khonin.wma" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/22%20bahman.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">۲۲ بهمن روز از خود گذشتن</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/Allah_allah_to_panahi.MP3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/hava_delpazir.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/Amrika.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/be_laleh.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">به لاله ی در خون خفته</a></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/allahoakbar.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">الله اکبر</a></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/aghasi.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">شعر انقلاب (آقاسی)</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/botgar.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">بت نگویید، شکستیم که بتگر باقی است</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/Jomhori_eslami_iran.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">سرود ملی جمهوری اسلامی ایران</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/artesh.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">ملت برای ارتش، ارتش برای ملت</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/basij.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/boye_gole_sosan.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">بوی گل سوسن و یاسمن آید</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/dine_ensan_saz.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">ای دین انسان ساز ایزدی</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/Fajr.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">بهاران خجسته باد</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/ey_Iran.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">ای ایران</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/man_iraniam.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(255, 68, 0); background-color: rgb(245, 250, 255);">من ایرانیم آرمانم شهادت</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/shahid.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">شهید راه تو افتخار، نام تو ماندگار</a><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><br style="background-color: rgb(245, 250, 255);"><a rel="nofollow" href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/sobhe_piroozi.mp3" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 156); background-color: rgb(245, 250, 255);">خجسته باد این پیروزی</a></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img src="http://up.hammihan.com/img/userupload_2012_9232643581359654523.95.jpg" alt="دانلود مجموعه گلچین آهنگ و سرودهای انقلابی به مناسبت دهه فجر"></font></b></div> text/html 2018-02-01T06:02:14+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) پیامک تسلیت شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) http://coastlove.mihanblog.com/post/328 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en6367.jpg" alt="Image result for ‫پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه‬‎"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دیگر آن خنده‌ی زیبا به لب مولا نیست<br>همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست<br>قطره‌ی اشک علی تا به ته چاه رسید<br>چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست<br>شهادت حضرت فاطمه(س) تسلیت باد</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><img title="تسلیت شهادت حضرت فاطمه, پیامک تسلیت شهادت حضرت زهرا" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff14.gif" alt="تسلیت شهادت حضرت فاطمه, پیامک تسلیت شهادت حضرت زهرا" style="border: 0px; border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;متن تسلیت شهادت حضرت فاطمه</font></b></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">الا ای چاه یارم را گرفتند<br>گلم ، باغم ، بهارم را گرفتند<br>میان کوچه ها با ضرب سیلی<br>همه دار و ندارم را گرفتند<br>شهادت حضرت فاطمه(س) تسلیت باد</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div> text/html 2018-01-05T14:37:13+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) عکس پروفایل زمستانی از طبیعت برفی و بسیار زیبا http://coastlove.mihanblog.com/post/327 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans-web; text-align: justify;"><font size="4">همانطور که می دانید زمستان آخرین فصل سال است . فصلی سرشار از نعمت زیبای برف که سفیدی آن تداعی پاکی است و هر انسانی در ذات خود به دنبال پاکیست بخاطر همین هم تقریبا هر انسانی با دیدن رنگ سفید آرامش می گیرد. برف این نعمت خداوندی&nbsp; با نشستن بر روی زمین مایه روشنی و امید است. با نگاه به زمین سفید شده از برف انسان در این خیال فرو می رود که گویی خیاطی بسیار ماهر زمین را به آسمان بی کران الهی دوخته است.&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans-web; text-align: justify;"><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://arga-mag.com/file/img/2017/11/aks-porofile-zemedtani-8.jpg" alt="عکس پروفایل آدم برفی عاشقانه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans-web;"><b style=""><font size="4">عکس های عاشقانه برفی برای پروفایل</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: IRANSans-web; font-size: 15px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2017-12-21T08:03:22+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) اس ام اس تبریک شب یلدا http://coastlove.mihanblog.com/post/325 <div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/11/Happy-Yalda-4.jpg" alt="Image result for ‫پیامک شب یلدا‬‎"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شب یلدا همیشه جاودانی است</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="color: rgb(31, 31, 31);">زمستان را بهارزندگانی است</span><br style="color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(31, 31, 31);">شب یلدا شب فر و کیان است</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نشان ازسنت ایرانیان است</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/28.gif"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="color: rgb(31, 31, 31);">از برگ برگ ِ دفتر من پرت می شوند</span><br style="color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(31, 31, 31);">معشوق های خسته ی پایان گرفته ام</span><br style="color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(31, 31, 31);">یلدای چشم های تو را گریه میکنند</span><br style="color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(31, 31, 31);">موهای رنگ و بوی زمستان گرفته ام !</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="color: rgb(31, 31, 31);"><br></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2017-12-20T14:30:09+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) تزیین هندوانه شب یلدا http://coastlove.mihanblog.com/post/324 <div style="text-align: center;"><img src="http://rosily.ir/wp-content/uploads/2015/11/Carve_A_Watermelon_Designs_09.jpg" alt="Image result for ‫تزیین هندوانه شب یلدا‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2017-12-05T14:12:16+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) پیامک تبریک میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) http://coastlove.mihanblog.com/post/323 <div style="text-align: center;"><img src="https://tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2015/01/tasvirezendegi.ir950.jpg" alt="کارت تبریک میلاد پیامبر,کارت پستال ولادت امام جعفر صادق"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ز یمن مقدم رسول خاتم<br>معطر آمده محیط عالم<br>مولد صادق آل محمد<br>مقارن گشت با میلاد احمد<br>میلاد نبی اعظم (ص) و امام صادق (ع) مبارک باد</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/22.gif"></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31);"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(224, 218, 36);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق (ع)</font></b></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بر جمال این دو یاس بى قرینه بنگرید<br>گاه سوى مکه گه سوى مدینه بنگرید<br>محور اسلام و قرآن در ثبات از این دو مَه<br>مکتب توحید باشد در حیات از این دو مه<br>روشن آفاق تمام کائنات از این دو مه<br>منجلى اوصاف بى پایان ذات از این دو مه</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></font></b></p></div> text/html 2017-11-27T16:39:44+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) تصاویر متحرک و زیبا از گل ها و پرندگان http://coastlove.mihanblog.com/post/322 <div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8240517592/jessica1350341174.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2017-11-26T13:22:09+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) اس ام اس شهادت امام حسن عسگری (ع) http://coastlove.mihanblog.com/post/321 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu8392.jpg" alt="Image result for ‫پیامک شهادت امام حسن عسگری‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">امـام عسکـری گردیده مسموم<br>به شهر سامره جان داده مظلوم<br>به عالم شرح مظلومیت او<br>زعمر کوتهش گردیده معلوم<br>ببار ای اشک امشب درعـزایش<br>که رفت از این جهان با قلب مغموم<br>شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31);"><img title="اس ام اس شهادت امام حسن عسگری, شهادت امام حسن عسکری" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff2.gif" alt="اس ام اس شهادت امام حسن عسگری, شهادت امام حسن عسکری" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شهادت امام حسن عسکری (ع)</font></b></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">آه ای جگرت سـوخته از سـوز نهانی<br>دادنـد تــو را زهـر در ایـام جـوانی<br>جان شـد به لبت از ستم دشمن جانی<br>شد کار محبـان زغمت مرثیه‌خـوانی<br>شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div> text/html 2017-11-07T08:23:28+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) دلنوشته های زیبا و احساسی در مورد زندگی http://coastlove.mihanblog.com/post/319 <div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="http://divoneha.ir/wp-content/uploads/2016/12/fu10212.jpg" alt="نکات زیبا برای زندگی زیبا,جملات زندگی زیبا"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دیگران را ببخشید تا آزاد باشید</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اجازه ندهید، گذشته، آینده تان را آلوده کند.</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی اوقات از بین بردن افکار منفی کار سختی است.</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وقتی کسی در حقمان بدی کرده است، ذات انسان به این شکل است که با درد و رنج بماند، خشمگین و ناراحت&nbsp;</font></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">باشد و کینه به دل بگیرد.</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با خود می گوییم، من او را هرگز نمی بخشم، لایقش نیست.</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شما برای آنها نمی بخشید، بلکه به خاطر خودتان می بخشید.</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تا زمانی که با رنج بمانید عصبانیت وخشم شما تاثیری روی آنها نداردبلکه خودتان را آلوده میکنید</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">نبخشیدن مانند زهر است.</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شاید نگه داشتن این حالت حس خوبی به شما بدهد اما زندگیتان را نابود میکند</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">زمانی که آنها را می بخشید توجیه رفتار نادرست آنها نیست رنجش ر اکم‌نمیکنید بلکه میبخشید تا زهر را از بدن</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">خود بیرون کنید</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">باید ببخشید تا آزاد باشید..</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">این طور نگاه نکنید که دارید به آنها لطف میکنید بلکه به خودتان لطف میکنید…</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div> text/html 2017-10-27T17:06:51+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) تصاویر زیبا و دیدنی از فصل پاییز http://coastlove.mihanblog.com/post/317 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.parsnaz.com/upload/21/0.169188001313307463_parsnaz_ir.jpg" alt="عکس های بسیار زیبا و دیدنی از فصل پاییز"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></div> text/html 2017-10-24T16:40:23+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) پیامک تسلیت شهادت حضرت رقیه (س) http://coastlove.mihanblog.com/post/316 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.sajedeh.com/pics/bodyNews/small_01_web57.jpg" alt="نتیجه تصویری برای ‪ruins‬‏"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;این سه سالگی اوست که در ویرانه‏ای کنار کاخ سبز، به اهتزاز درآمده</font></b></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">و مکر خاندان ابوسفیان را به زانو درآورده است</font></b></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span id="more-66988" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; border-color: initial; border-image: initial;"></span><br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">♥.♥.♥<br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">♥.♥.♥.<a href="http://www.doostihaa.com/1393/08/05/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%82%db%8c%d9%87.html" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 20, 134); text-decoration-line: none;">♥</a>.♥<br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">♥.♥.♥</font></b></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">پدر آمد دل شب گوشه ویرانه به خوابم<br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">ریخت از دیده بسی بر ورق چهره گلابم<br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">گفت رویت ز چه نیلی شده زهرای سه ساله<br style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px;">مگر از باغ فدک بوده به دست تو قباله</font></b></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37);"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div> text/html 2017-09-21T12:44:11+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) عکس نوشته و متن برای محرم http://coastlove.mihanblog.com/post/314 <div style="text-align: center;"><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img class="aligncenter wp-image-59108 size-medium" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/moharamamad-yahossein-photokade-1-500x472.jpg" alt="عکس های ماه محرم" width="500" height="472" srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/moharamamad-yahossein-photokade-1-500x472.jpg 500w, http://photokade.com/wp-content/uploads/moharamamad-yahossein-photokade-1.jpg 529w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="border-radius: 5px; transition: opacity 400ms ease-in; border: 2px solid rgb(192, 192, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 4px; padding: 2px; opacity: 1;"></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دمید روح غم اندر تن مه غم عالم</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تو نوحه سر بده چون شد عزای اشرف آدم</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">لباس تیره به تن کن، ز داغ نوحه تو سر کن</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">که گشته ماه عزا و دوباره گشت محرم</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div></div> text/html 2017-09-10T16:51:29+01:00 coastlove.mihanblog.com (محمد ) پیامک تبریک ولادت امام موسی کاظم (ع) http://coastlove.mihanblog.com/post/312 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1462.jpg" alt="نتیجه تصویری برای پیامک ولادت امام موسی کاظم ع"></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">متن تبریک ولادت امام موسی کاظم (ع)</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شد جلوه گر &nbsp;نور &nbsp;الهی ای &nbsp;مــحبان</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">آمد به دنیا &nbsp;هفتمــین &nbsp;حـامی قــرآن</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">جان جهان فخر عرب آمد به دوران</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گـــوید مــــنادی بــــا شــور و شـــادی</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ای مــهدی صــاحب زمان چشم تو روشــن</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31);"><img title="اس ام اس ولادت امام موسی کاظم,اس ام اس ولادت امام موسی کاظم جدید" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff15.gif" alt="اس ام اس ولادت امام موسی کاظم,اس ام اس ولادت امام موسی کاظم جدید" style="border: 0px rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(225, 200, 55);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)</font></b></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><span style="color: rgb(225, 200, 55);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></b></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">وارث مُلک تبسم، کاظم است</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">عشق عالمتاب هفتم، کاظم است</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">آفرینش، سوره ای از مهر او</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">بر لب هستی، تبسّم کاظم است</font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><b style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31);"><img src="http://s3.picofile.com/file/7404925371/17.gif" alt="ღعکسهای متحرک عاشقانهღ"></p></div>